Perfezionamento iscrizione Filippino

MGA ESTUDYANTE,

SA SUSUNOD NA PASUKAN PAPASOK KA SAAMIN ESKWELA.

SA PAG BIGAY SAYO NG MALIGAYANG SALUBONG DITO SA AMING ESKUELA, PINAPA-ALALA NAMIN NA KAILANGAN MO AYUSIN ANG IYONG PAG REHISTRO DITO.

PAGKATAPOS MONG MAG EXAM KAILANGAN MONG PUMUNTA KASAMA ANG IYONG MAGULANG DITO SA ESKWELA MULA 29.06.2021 HANGGANG 23.07.2021.

ORAS NG SPORTELLO SEGRETERIA DIDATTICA

MULA LUNES HANGGANG BIYERNES, 10.30-12.30

MGA DOKUMENTO NA KAILANGAN DALHIN:

  • CERTIFICATO DI LICENZA MEDIA
  • KOPYA NG DOCUMENTO DI IDENTITA’ NG MGA MAGULANG AT NG ESTUDYANTE
  • KOPYA NG CODICE FISCALE NG MGA MAGULANG AT NG ESTUDYANTE

PARA SA MGA ESTUDYANTE’NG ESTRANGHERO: KOPYA NG PERMESSO DI SOGGIORNO AT PASAPORTE NG MGA MAGULANG AT ESTUDYANTE.

MABUHAY AT MALIGAYANG BAKASYON!